Tác giả: admin

Đánh giá thiết bị điều khiển hồng ngoại FiSmart FS-S06Pro – Wifi

Viết bởi vào Tháng Tám 1, 2021
Danh mục: Giải pháp News

Đánh giá tổng quan Điều khiển mọi thiết bị có remote hồng ngoại. Thiết Bị Thông Minh WiFi FiSmart FS-S06Pro là một cục điều khiển hồng ngoại, nó có thể điều khiển được quạt, máy lạnh, TV và bất kì thứ gì mà bạn có thể tương tác bằng remote hồng ngoại. FiSmart FS-S06Pro sẽ […]

Giải pháp nhà ở

Viết bởi vào Tháng Bảy 30, 2021
Danh mục: Giải pháp

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Machine learning – Kỹ thuật tương lai

Viết bởi vào Tháng Bảy 21, 2021
Danh mục: Dự án

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Hệ điều hành android

Viết bởi vào Tháng Bảy 21, 2021
Danh mục: News

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic […]

Quản lý thang máy dễ dàng

Viết bởi vào Tháng Bảy 14, 2021
Danh mục: Solution & Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and […]

Giải pháp khóa cửa thông minh

Viết bởi vào Tháng Bảy 14, 2021
Danh mục: Solution & Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and […]

Các mẫu nhà thông minh hiện nay

Viết bởi vào Tháng Bảy 14, 2021
Danh mục: News

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and […]

Dự án nhà thông minh Smart Auto

Viết bởi vào Tháng Bảy 14, 2021
Danh mục: Solution & Project

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500sLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and […]